ระบำใต้น้ำ

ระบำใต้น้ำ แพ้ชนะวัดกันที่ ลีลาและความสวยงาม

ระบำใต้น้ำ

ระบำใต้น้ำ ประเภทกีฬาที่จะมีการให้คะแนนจากความสวยงามของท่วงท่า และความพร้อมเพรียงของกลุ่มนักกีฬา โดยพื้นฐานการแสดงท่าทาง แล้วจะมีลักษณะคล้ายกันกับท่วงท่าของการเต้นบัลเล่ต์ แต่จะมีความแตกต่างเพียงแต่แค่ต้องใช้ความสามารถในการเต้นระบำภายใต้พื้นผิวน้ำ ซึ่งจะต้องอาศัยความทักษะสามารถในการว่ายน้ำ และความอดทนที่จะต้องกลั้นหายใจในบางท่า ที่จะต้องมีการดำอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน ๆ

สำหรับกติกาเบื้องต้นในการแข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำ จะมีการจัดให้แข่งขันอยู่ภายในสระน้ำซึ่งมีขนาด 20 x 12 เมตร ให้มีความลึกประมาณ 3 เมตร และจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของน้ำควรจะอยู่ที่ 26 องศา สภาพของน้ำจะต้องมีความใส มีความสะอาดสามารถมองเห็นลงไปในเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนจะเป็นการพิจารณาจากทางคณะกรรมการในจำนวน 5 คนซึ่งจะมีเกณฑ์คะแนนสูงสุด 10 คะแนน เมื่อนักกีฬาทำการแข่งขันเสร็จสิ้น จะทำการตัดค่าคะแนนสูงสุดและต่ำสุดออก และจะนำค่าคะแนนที่เหลือจากทางคณะกรรมการทั้งสามคน นำมาพิจารณาเพิ่มเติมกับท่าทาง เทคนิค และความสวยงาม จึงจะเป็นค่าคะแนนโดยเฉลี่ย ของทีมนักกีฬาระบำใต้น้ำที่ได้ทำการแข่งขันในขณะนั้น

สำหรับควรระวังในการรับชมกีฬาใต้น้ำ ในส่วนของแฟนกีฬาควรจะมีความสุภาพในการรับชมเกมการแข่งขัน ที่จะต้องแสดงออกถึงความพึงพอใจด้วยการใช้ท่าทางภาษากาย จะไม่มีการออกเสียง หรือไม่ควรที่จะมีการปรบมือ เพราะอาจจะเป็นการรบกวนนักกีฬาขณะที่กำลังฟังเสียงดนตรีในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งผู้รับชมจะสามารถแสดงออกถึงความพึงพอใจ ด้วยการส่งเสียง หรือการปรบมืออย่างเต็มที่ หลังจากที่นักกีฬาได้ทำการแสดงสิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น