พายเรือแคนู

รู้จักกฎกติกา พายเรือแคนู รับชมเกมการแข่งขันได้สนุก

พายเรือแคนู

การแข่งขันพายเรือแคนู ประเภทเกมการแข่งขันที่มีความน่าสนใจ จากเกมการแข่งขันที่จะใช้เรือแคนูเป็นอุปกรณ์หลัก พร้อมด้วยการแข่งขันในสนามซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะจัดให้มีการแข่งขันจากพื้นที่ธรรมชาติจริง ๆ จึงทำให้กีฬาในลักษณะนี้เป็นประเภทกีฬาที่ผู้เข้าแข่งขัน ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ภายในสนามที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะในเรื่องของการพายเรือ การวางแผน การตัดสินใจที่เด็ดขาด จึงจะเป็นส่วนสำคัญให้นักกีฬาที่ทำการแข่งขัน สามารถได้รับชัยชนะในครั้งนั้น

ในการแข่งขันพายเรือแคนู ในปัจจุบันจะถูกแบ่งแยกออกมาได้เป็น 5 ประเภท

  • Flat – water Racing Canoe / Kayak ประเภทการแข่งขันพายเรือที่จะใช้ความเร็ว ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มร่วมการแข่งขันในประเภทเดี่ยว ในประเภทคู่ หรือในประเภททีม
  • Canoe / Kayak Slalom ประเภทการแข่งขันพายเรือ ที่จะมีการจัดแข่งขันในสนามที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติ ในการพายเรือให้เคลื่อนที่ไปตามจุดที่กำหนด
  • Kayak Marathon ประเภทการแข่งขันพายเรือในระยะไกล
  • Canoe Polo ประเภทการแข่งขันพายเรือ ที่จะมีลักษณะเกมการแข่งขันคล้ายกันกับกีฬาโปโล
  • Canoe Rowing ประเภทการแข่งขันพายเรือในท่ากรรเชียง

จากการแข่งขันพายเรือแคนู ในประเภทต่าง ๆ นักกีฬาในประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีทักษะความสามารถในการพายเรือในเรื่องของการควบคุมบังคับเรือ ทั้งยังจะต้องมีพละกำลังมีความแข็ง แรงและในบางประเภทกีฬา ยังจะต้องมีความพร้อมเพียงกันในระหว่างเกมการแข่งขัน จึงจะทำให้นักกีฬาในประเภทนี้ สามารถสร้างชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาพายเรือแคนู ไปได้โดยง่าย