ยิงธนู

ยิงธนู

ยิงธนู จะถือได้ว่าเป็นประเภทกีฬาที่มีความเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน จากจุดเริ่มต้นของอาวุธในยุคแรก ๆ และถือเป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่จะมีประโยชน์ใช้ในการต่อสู้ โดยใช้ในการล่าสัตว์ ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ กีฬายิงธนู จะถูกบรรจุเอาไว้ในรายการเกมการแข่งขันจากในหลาย ๆ ระดับ ซึ่งท่านจะพบเห็นอยู่โดยทั่วไปจากเกมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ

สำหรับกติกาการแข่งขันในเบื้องต้นในกีฬายิงธนูจะถูกกำหนดให้มีระยะในการแข่งขันที่ถูกแบ่งเป็น 2 รุ่นนั่นก็คือรุ่นเล็กในระยะ 30 และ 50 เมตรและรุ่นใหญ่ในระยะ 60 70 และ 90 เมตรบริเวณเป้าที่ใช้ในการยิงจะมีการซ้อนวงกลมเรื่องการ 5 สีเป็นลำดับได้แก่สีขาว สีดำ สีฟ้า สีแดง และสีเหลือง ในแต่ละวงของ 4 จะมีการกำหนดค่าคะแนนที่แตกต่างกันไปดังนี้

  • สีขาว ซ้อนกัน วงในมีค่า 2 คะแนน วงนอกมีค่า 1 คะแนน
  • สีดำ ซ้อนกัน วงในมีค่า 4 คะแนน วงนอกมีค่า 3 คะแนน
  • สีฟ้า ซ้อนกัน วงในมีค่า 6 คะแนน วงนอกมีค่า 5 คะแนน
  • สีแดง ซ้อนกัน วงในมีค่า 8 คะแนน วงนอกมีค่า 7 คะแนน
  • สีเหลือง 3 ซ้อนกัน วงในสุดมีค่า 10 คะแนน วงกลางมีค่า 10 คะแนน และ วงนอกสุดมีค่า 9 คะแนน

การแข่งขันกีฬายิงธนู จะไม่มีกฎกติกาอะไรเพิ่มเติมในระหว่างการแข่งขัน แต่จะมีข้อกำหนดในเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะของการช่วยอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ศูนย์เล็ง หรือตัวช่วยต่าง ๆ ในการเล็งเป้า